Sim VIETTEL Đầu Số 096

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VIETTEL 4.680.000

SSTQ

3G 6

2

VIETTEL 4.030.000

SSTQ

3G 6

3

VIETTEL 3.770.000

SSTQ

4G 7

4

VIETTEL 3.510.000

SSTQ

4G 7

5

VIETTEL 2.990.000

SSTQ

3G 6

6

VIETTEL 2.990.000

SSTQ

3G 3

7

VIETTEL 2.730.000

SSTQ

3G 9

8

VIETTEL 2.730.000

SSTQ

3G 7

9

VIETTEL 2.470.000

SSTQ

3G 3

10

VIETTEL 2.470.000

SSTQ

4G 1

11

VIETTEL 2.470.000

SSTQ

3G 8

12

VIETTEL 2.470.000

SSTQ

3G 4

13

VIETTEL 2.080.000

SSTQ

3G 1

14

VIETTEL 2.080.000

SSTQ

4G 0

15

VIETTEL 2.080.000

SSTQ

3G 6

16

VIETTEL 2.080.000

SSTQ

4G 1

17

VIETTEL 2.080.000

SSTQ

3G 3

18

VIETTEL 1.950.000

SSTQ

4G 7

19

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

4G 5

20

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

3G 6

21

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

3G 9

22

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

3G 2

23

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

3G 9

24

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

4G 6

25

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

4G 6

26

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

3G 7

27

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

3G 7

28

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

4G 7

29

VIETTEL 1.690.000

SSTQ

3G 2

30

VIETTEL 1.690.000

SSTQ

4G 1

31

VIETTEL 1.690.000

SSTQ

3G 1

32

VIETTEL 1.690.000

SSTQ

3G 9

33

VIETTEL 1.560.000

SSTQ

4G 7

34

VIETTEL 1.560.000

SSTQ

4G 6

35

VIETTEL 1.560.000

SSTQ

3G 3

36

VIETTEL 1.560.000

SSTQ

3G 9

37

VIETTEL 1.560.000

SSTQ

3G 9

38

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

3G 9

39

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

3G 3

40

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

4G 7

41

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

3G 1

42

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

4G 7

43

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

4G 0

44

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

4G 7

45

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

4G 6

46

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

3G 9

47

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

3G 8

48

VIETTEL 1.430.000

SSTQ

4G 5

49

VIETTEL 1.365.000

SSTQ

3G 9

50

VIETTEL 1.365.000

SSTQ

3G 7

51

VIETTEL 1.300.000

SSTQ

3G 9

52

VIETTEL 1.300.000

SSTQ

3G 9

53

VIETTEL 1.300.000

SSTQ

3G 8

54

VIETTEL 1.300.000

SSTQ

3G 9

55

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 8

56

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

4G 5

57

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 9

58

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 7

59

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 2

60

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 6

61

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 8

62

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 9

63

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 2

64

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 9

65

VIETTEL 1.235.000

SSTQ

3G 1

66

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 9

67

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 4

68

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 1

69

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 9

70

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 9

71

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 9

72

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 7

73

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 7

74

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 7

75

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 4

76

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 0

77

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

4G 1

78

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 0

79

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 0

80

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 1

81

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 0

82

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

4G 5

83

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 6

84

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 8

85

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 1

86

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 0

87

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 9

88

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 0

89

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 9

90

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 9

91

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 2

92

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 4

93

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 7

94

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 2

95

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 9

96

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 2

97

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 9

98

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 9

99

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 9

100

VIETTEL 1.105.000

SSTQ

3G 4

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0932930112 Họ Tên: Nhan Quốc Dũng 20:10:42 24/09/2019
0989893555 Họ Tên: Lại thị hồng 22:06:36 12/09/2019
0966772508 Họ Tên: Lêvan trương 21:44:27 04/09/2019
0903984888 Họ Tên: Dao Thi Thanh 20:32:19 06/08/2019
0903984888 Họ Tên: Dao Thi Thanh 01:32:50 01/08/2019
0967893488 Họ Tên: Nguyễn anh xuân 17:24:47 27/07/2019

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955