Sim VIP

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VIETTEL 195.130.000

LTH

ts70

2

VINAPHONE 78.130.000

LTH

dk 6

3

VINAPHONE 58.630.000

LTH

4325

4

VINAPHONE 26.130.000

LTH

6986

5

VINAPHONE 26.130.000

LTH

dk 6

6

VINAPHONE 19.630.000

LTH

ts60

7

VIETTEL 15.730.000

LTH

4683

8

VINAPHONE 15.730.000

LTH

ts20

9

VINAPHONE 14.430.000

LTH

ts60

10

VINAPHONE 13.789.000

TGR

VN10

11

VINAPHONE 13.130.000

LTH

ts60

12

VINAPHONE 13.130.000

LTH

ts60

13

VINAPHONE 13.130.000

LTH

5740

14

VINAPHONE 13.130.000

LTH

ts20

15

VINAPHONE 13.130.000

LTH

ts60

16

VINAPHONE 13.130.000

LTH

ts60

17

VINAPHONE 13.130.000

LTH

ts20

18

VINAPHONE 13.130.000

LTH

2514

19

VIETTEL 12.610.000

LTH

4699

20

VINAPHONE 11.839.000

TGR

VN19

21

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts94

22

VINAPHONE 11.830.000

LTH

5641

23

VINAPHONE 11.830.000

LTH

3782

24

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts60

25

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts60

26

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts20

27

VINAPHONE 11.830.000

LTH

3101

28

VINAPHONE 11.180.000

LTH

ts20

29

VIETTEL 10.530.000

LTH

ts94

30

VIETTEL 9.880.000

LTH

ts94

Sim mới cập nhật

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 659.000

TGR

VN22

2

VINAPHONE 919.000

TGR

VN19

3

VINAPHONE 386.000

TGR

VN10

4

VINAPHONE 516.000

TGR

VN31

5

VINAPHONE 260.000

LTH

8448

6

VINAPHONE 260.000

LTH

8445

7

VINAPHONE 260.000

LTH

9470

8

VINAPHONE 260.000

LTH

3840

9

VINAPHONE 260.000

LTH

3841

10

VINAPHONE 260.000

LTH

8439

11

VINAPHONE 260.000

LTH

8431

12

VINAPHONE 260.000

LTH

8430

13

VINAPHONE 260.000

LTH

8432

14

VINAPHONE 260.000

LTH

8429

15

VINAPHONE 260.000

LTH

8424

16

VINAPHONE 260.000

LTH

8428

17

VINAPHONE 286.000

LTH

8425

18

VINAPHONE 260.000

LTH

8426

19

VINAPHONE 299.000

LTH

8449

20

VINAPHONE 299.000

LTH

8446

21

VINAPHONE 299.000

LTH

8427

22

VINAPHONE 299.000

LTH

8433

23

VINAPHONE 325.000

LTH

5724

24

VINAPHONE 325.000

LTH

9462

25

VINAPHONE 325.000

LTH

5717

26

VINAPHONE 338.000

LTH

5708

27

VINAPHONE 338.000

LTH

5709

28

VINAPHONE 351.000

LTH

5702

29

VINAPHONE 351.000

LTH

3377

30

VINAPHONE 351.000

LTH

8435

Sim Đẹp Giá Rẻ

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 260.000

LTH

3840

2

VINAPHONE 260.000

LTH

3841

3

VINAPHONE 260.000

LTH

8439

4

VINAPHONE 260.000

LTH

9470

5

VINAPHONE 260.000

LTH

8429

6

VINAPHONE 260.000

LTH

8430

7

VINAPHONE 260.000

LTH

8432

8

VINAPHONE 260.000

LTH

8431

9

VINAPHONE 260.000

LTH

8428

10

VINAPHONE 260.000

LTH

8424

11

VINAPHONE 260.000

LTH

8426

12

VINAPHONE 260.000

LTH

8445

13

VINAPHONE 260.000

LTH

8448

14

VINAPHONE 286.000

LTH

8425

15

VINAPHONE 299.000

LTH

8433

16

VINAPHONE 299.000

LTH

8427

17

VINAPHONE 299.000

LTH

8446

18

VINAPHONE 299.000

LTH

8449

19

VINAPHONE 325.000

LTH

9462

20

VINAPHONE 325.000

LTH

5717

21

VINAPHONE 325.000

LTH

5724

22

VINAPHONE 338.000

LTH

5708

23

VINAPHONE 338.000

LTH

5709

24

VINAPHONE 351.000

LTH

5702

25

VINAPHONE 351.000

LTH

5872

26

VINAPHONE 351.000

LTH

8435

27

VINAPHONE 351.000

LTH

3377

28

VINAPHONE 364.000

LTH

7223

29

VINAPHONE 364.000

LTH

5883

30

VINAPHONE 386.000

TGR

VN35

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Thống kê web

Đơn Đặt Hàng

0947555912 Họ Tên: Đỗ Minh Điền 15:53:48 05/02/2018
0941729279 Họ Tên: Nguyễn Hoàng Tính 17:22:01 09/01/2018
0941729279 Họ Tên: Nguyễn Hoàng Tính 17:21:10 09/01/2018
0963368199 Họ Tên: Trần Trung 10:23:36 09/01/2018
0916786668 Họ Tên: Thân Long Uyên 00:30:20 19/12/2017
0961620066 Họ Tên: Nguyễn thanh hậu 20:33:57 07/12/2017

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955