Sim VIP

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VIETTEL 351.130.000

SSTQ

ts70

2

VINAPHONE 45.630.000

SSTQ

8281

3

MOBIFONE 30.030.000

SSTQ

DK 1

4

MOBIFONE 28.730.000

SSTQ

2495

5

VIETTEL 23.530.000

SSTQ

5728

6

VINAPHONE 23.530.000

SSTQ

3782

7

VINAPHONE 22.230.000

SSTQ

4247

8

VIETTEL 19.630.000

SSTQ

4216

9

VINAPHONE 19.630.000

SSTQ

4254

10

MOBIFONE 18.330.000

SSTQ

3749

11

VINAPHONE 17.030.000

SSTQ

9747

12

VINAPHONE 15.730.000

SSTQ

5740

13

VINAPHONE 15.730.000

SSTQ

2514

14

VIETTEL 13.130.000

SSTQ

3129

15

VINAPHONE 12.480.000

SSTQ

3815

16

VINAPHONE 12.480.000

SSTQ

4361

17

VINAPHONE 11.180.000

SSTQ

4362

18

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

8719

19

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

2241

20

VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

9397

21

VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

9408

22

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

3223

23

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

0470

24

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

5558

25

VINAPHONE 8.710.000

SSTQ

4539

26

VINAPHONE 8.710.000

SSTQ

4579

27

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

3779

28

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

4245

29

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

4226

30

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

3499

Sim mới cập nhật

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 689.000

SSTQ

5898

2

VINAPHONE 1.365.000

SSTQ

4067

3

VINAPHONE 1.040.000

SSTQ

9623

4

VINAPHONE 624.000

SSTQ

7718

5

VINAPHONE 910.000

LTH

7661

6

VINAPHONE 689.000

SSTQ

2734

7

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

3081

8

VINAPHONE 975.000

SSTQ

5698

9

VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

8055

10

VINAPHONE 4.810.000

SSTQ

ts94

11

VINAPHONE 15.730.000

SSTQ

2514

12

VINAPHONE 15.730.000

SSTQ

5740

13

VINAPHONE 19.630.000

SSTQ

4254

14

MOBIFONE 1.105.000

SSTQ

3891

15

MOBIFONE 1.105.000

SSTQ

3898

16

MOBIFONE 1.105.000

SSTQ

3217

17

MOBIFONE 1.365.000

SSTQ

4928

18

MOBIFONE 1.560.000

SSTQ

4927

19

MOBIFONE 2.600.000

SSTQ

9640

20

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4937

21

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

22

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

1733

23

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

0376

24

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

25

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

26

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

27

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

28

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4931

29

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4931

30

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

Sim Đẹp Giá Rẻ

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 468.000

SSTQ

9029

2

VINAPHONE 494.000

SSTQ

6306

3

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9070

4

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9350

5

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9375

6

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9775

7

VINAPHONE 494.000

SSTQ

8686

8

VINAPHONE 494.000

SSTQ

8243

9

VINAPHONE 494.000

SSTQ

1943

10

VINAPHONE 494.000

SSTQ

8409

11

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5405

12

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5215

13

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5587

14

VINAPHONE 494.000

SSTQ

3401

15

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5881

16

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5789

17

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5430

18

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5601

19

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7028

20

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7202

21

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7839

22

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7579

23

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9374

24

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9574

25

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9249

26

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5193

27

VINAPHONE 494.000

SSTQ

8578

28

VINAPHONE 494.000

SSTQ

6816

29

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9474

30

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9890

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0966661990 Họ Tên: Nguyễn xuân trung 11:02:53 03/01/2019
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:26 15/12/2018
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:08 15/12/2018
0917408789 Họ Tên: lưu văn hoàng 13:37:50 09/11/2018
0976147247 Họ Tên: Lộc 22:24:46 06/11/2018
0912139999 Họ Tên: Trần Hoàng Vũ 10:48:07 09/10/2018

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955