Sim VIP

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

MOBIFONE 45.630.000

SSTQ

2495

2

MOBIFONE 45.630.000

SSTQ

9946

3

MOBIFONE 32.630.000

SSTQ

DK 1

4

VINAPHONE 32.630.000

SSTQ

6034

5

VINAPHONE 32.630.000

SSTQ

9352

6

VINAPHONE 28.730.000

SSTQ

5262

7

VIETTEL 26.130.000

SSTQ

4G 0

8

VINAPHONE 26.130.000

SSTQ

DK 1

9

VIETTEL 22.230.000

SSTQ

4216

10

VINAPHONE 22.230.000

SSTQ

4247

11

VINAPHONE 17.030.000

SSTQ

9747

12

VIETTEL 15.730.000

SSTQ

3129

13

VINAPHONE 13.130.000

SSTQ

3815

14

VINAPHONE 12.480.000

SSTQ

2241

15

VINAPHONE 12.480.000

SSTQ

4361

16

G-TEL 12.480.000

SSTQ

7724

17

VINAPHONE 11.830.000

SSTQ

0470

18

VIETTEL 11.830.000

SSTQ

9353

19

VINAPHONE 11.180.000

SSTQ

4362

20

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

8719

21

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

5558

22

VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

4226

23

VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

4245

24

VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

9397

25

VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

9408

26

VIETTEL 9.230.000

SSTQ

4217

27

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

3779

28

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

3223

29

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

0053

30

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

9126

Sim mới cập nhật

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 624.000

SSTQ

5803

2

VINAPHONE 390.000

SSTQ

7667

3

VINAPHONE 390.000

SSTQ

4478

4

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3528

5

VINAPHONE 390.000

SSTQ

1491

6

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3761

7

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3762

8

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3749

9

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3763

10

VINAPHONE 390.000

SSTQ

2075

11

VINAPHONE 390.000

SSTQ

7688

12

VINAPHONE 390.000

SSTQ

1492

13

VINAPHONE 390.000

SSTQ

9004

14

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3748

15

VINAPHONE 390.000

SSTQ

7738

16

VINAPHONE 390.000

SSTQ

7710

17

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3766

18

VINAPHONE 390.000

SSTQ

4996

19

VINAPHONE 416.000

SSTQ

6056

20

VINAPHONE 416.000

SSTQ

7745

21

VINAPHONE 416.000

SSTQ

7659

22

VINAPHONE 416.000

SSTQ

7608

23

VINAPHONE 416.000

SSTQ

1523

24

VINAPHONE 429.000

SSTQ

3959

25

VINAPHONE 429.000

SSTQ

2618

26

VINAPHONE 429.000

SSTQ

4189

27

VINAPHONE 429.000

SSTQ

0076

28

VINAPHONE 455.000

SSTQ

0060

29

VINAPHONE 455.000

SSTQ

3276

30

VINAPHONE 455.000

SSTQ

3557

Sim Đẹp Giá Rẻ

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3763

2

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3749

3

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3762

4

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3761

5

VINAPHONE 390.000

SSTQ

1491

6

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3748

7

VINAPHONE 390.000

SSTQ

9004

8

VINAPHONE 390.000

SSTQ

7710

9

VINAPHONE 390.000

SSTQ

7738

10

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3766

11

VINAPHONE 390.000

SSTQ

4996

12

VINAPHONE 390.000

SSTQ

7688

13

VINAPHONE 390.000

SSTQ

2075

14

VINAPHONE 390.000

SSTQ

1492

15

VINAPHONE 390.000

SSTQ

7667

16

VINAPHONE 390.000

SSTQ

4478

17

VINAPHONE 390.000

SSTQ

3528

18

VINAPHONE 416.000

SSTQ

7659

19

VINAPHONE 416.000

SSTQ

7745

20

VINAPHONE 416.000

SSTQ

7608

21

VINAPHONE 416.000

SSTQ

1523

22

VINAPHONE 416.000

SSTQ

6056

23

VINAPHONE 429.000

SSTQ

0076

24

VINAPHONE 429.000

SSTQ

3959

25

VINAPHONE 429.000

SSTQ

4189

26

VINAPHONE 429.000

SSTQ

2618

27

VINAPHONE 455.000

SSTQ

3581

28

VINAPHONE 455.000

SSTQ

3243

29

VINAPHONE 455.000

SSTQ

7739

30

VINAPHONE 455.000

SSTQ

3760

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0901112233 Họ Tên: Mai Văn Hưng 16:51:48 25/01/2020
01259961410 Họ Tên: Phùng Đức Quang 21:29:51 29/12/2019
0938730888 Họ Tên: lê quang 00:00:41 10/12/2019
0917158283 Họ Tên: Hoang dinh vuong 21:37:24 20/11/2019
0984995000 Họ Tên: klñmskdfaasdf 04:55:14 12/11/2019
0932930112 Họ Tên: Nhan Quốc Dũng 20:10:42 24/09/2019

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955