Sim VIP

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VIETTEL 260.130.000

SSTQ

ts70

2

MOBIFONE 30.030.000

SSTQ

DK 1

3

VINAPHONE 24.830.000

SSTQ

DK 1

4

VINAPHONE 19.630.000

SSTQ

4247

5

VINAPHONE 19.630.000

SSTQ

9748

6

VINAPHONE 15.730.000

SSTQ

3782

7

VIETTEL 15.730.000

SSTQ

ts94

8

VINAPHONE 14.430.000

SSTQ

9747

9

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

4362

10

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

4361

11

VIETTEL 10.530.000

SSTQ

ts94

12

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

4252

13

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

3815

14

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

9914

15

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

8778

16

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

3223

17

VINAPHONE 8.710.000

SSTQ

4531

18

VINAPHONE 8.710.000

SSTQ

4539

19

VINAPHONE 8.710.000

SSTQ

4579

20

VINAPHONE 8.710.000

SSTQ

4391

21

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

8719

22

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

9397

23

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

9408

24

VINAPHONE 7.930.000

SSTQ

2604

25

VINAPHONE 7.930.000

SSTQ

9126

26

VINAPHONE 7.930.000

SSTQ

0470

27

VINAPHONE 7.280.000

SSTQ

3499

28

VINAPHONE 7.280.000

SSTQ

2478

29

VINAPHONE 7.280.000

SSTQ

1295

30

VIETTEL 7.280.000

SSTQ

8116

Sim mới cập nhật

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VIETTEL 780.000

SSTQ

3970

2

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

3

VIETTEL 780.000

SSTQ

2888

4

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

5

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

6

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

7

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

8

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

9

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

10

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

11

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

12

VIETTEL 780.000

SSTQ

3970

13

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

14

VIETTEL 780.000

SSTQ

3970

15

VIETTEL 780.000

SSTQ

2923

16

VIETTEL 780.000

SSTQ

2107

17

VIETTEL 780.000

SSTQ

2923

18

VIETTEL 780.000

SSTQ

2923

19

VIETTEL 780.000

SSTQ

2923

20

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

21

VIETTEL 780.000

SSTQ

8739

22

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

23

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

24

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

25

VIETTEL 780.000

SSTQ

6255

26

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

27

VIETTEL 780.000

SSTQ

3903

28

VIETTEL 780.000

SSTQ

8677

29

VIETTEL 780.000

SSTQ

8237

30

VIETTEL 780.000

SSTQ

3970

Sim Đẹp Giá Rẻ

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 429.000

SSTQ

9029

2

VINAPHONE 455.000

SSTQ

9070

3

VINAPHONE 455.000

SSTQ

9350

4

VINAPHONE 455.000

SSTQ

9375

5

VINAPHONE 455.000

SSTQ

6306

6

VINAPHONE 455.000

SSTQ

9775

7

VINAPHONE 455.000

SSTQ

8686

8

VINAPHONE 455.000

SSTQ

8243

9

VINAPHONE 455.000

SSTQ

1943

10

VINAPHONE 455.000

SSTQ

8409

11

VINAPHONE 455.000

SSTQ

5405

12

VINAPHONE 455.000

SSTQ

5215

13

VINAPHONE 455.000

SSTQ

5587

14

VINAPHONE 455.000

SSTQ

3401

15

VINAPHONE 455.000

SSTQ

5881

16

VINAPHONE 455.000

SSTQ

5789

17

VINAPHONE 455.000

SSTQ

5430

18

VINAPHONE 455.000

SSTQ

5601

19

VINAPHONE 455.000

SSTQ

7028

20

VINAPHONE 455.000

SSTQ

7202

21

VINAPHONE 455.000

SSTQ

7839

22

VINAPHONE 455.000

SSTQ

7579

23

VINAPHONE 455.000

SSTQ

9249

24

VINAPHONE 455.000

SSTQ

9374

25

VINAPHONE 455.000

SSTQ

9574

26

VINAPHONE 455.000

SSTQ

5193

27

VINAPHONE 455.000

SSTQ

8578

28

VINAPHONE 455.000

SSTQ

6816

29

VINAPHONE 455.000

SSTQ

8954

30

VINAPHONE 455.000

SSTQ

9474

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Thống kê web

Đơn Đặt Hàng

01638449900 Họ Tên: Lê Mạnh Chương 17:00:47 08/06/2018
01298255555 Họ Tên: Nguyen Tran Manh Tri 12:22:29 06/06/2018
01661663838 Họ Tên: cuong 16:40:32 31/05/2018
0908071993 Họ Tên: Phạm mĩ linh 22:51:40 29/05/2018
01293455899 Họ Tên: Nguyễn Văn Diễn 18:00:28 29/05/2018
01227777677 Họ Tên: Lương Chí Cường 14:05:39 29/05/2018

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955