Sim VIP

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

G-TEL 299.130.000

LTH

long

2

VIETTEL 156.130.000

LTH

ts70

3

VIETTEL 84.630.000

LTH

8936

4

VINAPHONE 75.530.000

LTH

ts

5

VIETTEL 62.530.000

LTH

8648

6

VINAPHONE 58.630.000

LTH

4325

7

VIETTEL 43.030.000

LTH

9557

8

VIETTEL 27.430.000

LTH

0362

9

VINAPHONE 26.130.000

LTH

6986

10

VINAPHONE 22.230.000

LTH

long

11

VINAPHONE 19.630.000

LTH

long

12

VINAPHONE 19.630.000

LTH

3755

13

VINAPHONE 19.630.000

LTH

7812

14

VINAPHONE 17.030.000

LTH

ts60

15

VINAPHONE 13.789.000

TGR

C 05

16

VINAPHONE 12.870.000

LTH

ts20

17

VIETTEL 12.870.000

LTH

ts70

18

VINAPHONE 12.480.000

LTH

ts60

19

VINAPHONE 12.480.000

LTH

ts60

20

VINAPHONE 12.480.000

LTH

ts60

21

VINAPHONE 11.839.000

TGR

C 28

22

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts94

23

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts20

24

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts60

25

VINAPHONE 11.830.000

LTH

3782

26

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts20

27

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts60

28

VINAPHONE 11.830.000

LTH

ts20

29

VINAPHONE 11.570.000

LTH

ts60

30

VINAPHONE 11.570.000

LTH

ts60

Sim mới cập nhật

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 975.000

LTH

2619

2

VINAPHONE 386.000

TGR

C 29

3

VINAPHONE 386.000

TGR

C 50

4

VINAPHONE 386.000

TGR

C 24

5

VINAPHONE 386.000

TGR

C 22

6

VINAPHONE 386.000

TGR

C 22

7

VINAPHONE 386.000

TGR

C 61

8

VINAPHONE 386.000

TGR

C 40

9

VINAPHONE 386.000

TGR

C 22

10

VINAPHONE 386.000

TGR

C 27

11

VINAPHONE 386.000

TGR

Bien

12

VINAPHONE 386.000

TGR

C 26

13

VINAPHONE 386.000

TGR

C 27

14

VINAPHONE 386.000

TGR

C 27

15

VINAPHONE 386.000

TGR

Bien

16

VINAPHONE 386.000

TGR

C 62

17

VINAPHONE 386.000

TGR

C 48

18

VINAPHONE 386.000

TGR

C 04

19

VINAPHONE 386.000

TGR

C 39

20

VINAPHONE 386.000

TGR

C 39

21

VINAPHONE 386.000

TGR

Bien

22

VINAPHONE 386.000

TGR

C 34

23

VINAPHONE 386.000

TGR

C 62

24

VINAPHONE 386.000

TGR

C 45

25

VINAPHONE 386.000

TGR

C 45

26

VINAPHONE 399.000

TGR

Bien

27

VINAPHONE 464.000

TGR

C 23

28

VINAPHONE 386.000

TGR

C 43

29

VINAPHONE 464.000

TGR

C 40

30

VINAPHONE 464.000

TGR

C 62

Sim Đẹp Giá Rẻ

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 364.000

LTH

6846

2

VINAPHONE 386.000

TGR

C 40

3

VINAPHONE 386.000

TGR

C 29

4

VINAPHONE 386.000

TGR

C 62

5

VINAPHONE 386.000

TGR

C 45

6

VINAPHONE 386.000

TGR

C 45

7

VINAPHONE 386.000

TGR

C 50

8

VINAPHONE 386.000

TGR

C 24

9

VINAPHONE 386.000

TGR

C 22

10

VINAPHONE 386.000

TGR

C 22

11

VINAPHONE 386.000

TGR

C 22

12

VINAPHONE 386.000

TGR

C 61

13

VINAPHONE 386.000

TGR

Bien

14

VINAPHONE 386.000

TGR

C 27

15

VINAPHONE 386.000

TGR

C 27

16

VINAPHONE 386.000

TGR

C 27

17

VINAPHONE 386.000

TGR

Bien

18

VINAPHONE 386.000

TGR

C 26

19

VINAPHONE 386.000

TGR

Bien

20

VINAPHONE 386.000

TGR

C 34

21

VINAPHONE 386.000

TGR

C 62

22

VINAPHONE 386.000

TGR

C 48

23

VINAPHONE 386.000

TGR

C 39

24

VINAPHONE 386.000

TGR

C 39

25

VINAPHONE 386.000

TGR

C 04

26

VINAPHONE 386.000

TGR

C 43

27

VINAPHONE 390.000

LTH

6078

28

VINAPHONE 390.000

LTH

7386

29

VINAPHONE 390.000

LTH

2414

30

VINAPHONE 390.000

LTH

2041

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Thống kê web

Đơn Đặt Hàng

0931222668 Họ Tên: Thanh 11:58:38 15/08/2017
0902595959 Họ Tên: Trần Thị Thu Nga 10:27:07 09/08/2017
0967898547 Họ Tên: hoàng anh 09:17:49 01/08/2017
0967898547 Họ Tên: Hoang anh 15:56:42 25/07/2017
0936834567 Họ Tên: lê hữu tùng 12:14:18 16/07/2017
0936834567 Họ Tên: lê hữu tùng 12:13:09 16/07/2017

Khuyến Mãi


SALE 150k/sim. 
LH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955