Sim VIP

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VIETTEL 351.130.000

SSTQ

ts70

2

VINAPHONE 45.630.000

SSTQ

8281

3

MOBIFONE 30.030.000

SSTQ

DK 1

4

MOBIFONE 28.730.000

SSTQ

2495

5

VIETTEL 28.730.000

SSTQ

DK 2

6

VIETTEL 23.530.000

SSTQ

5728

7

VINAPHONE 23.530.000

SSTQ

3782

8

VINAPHONE 23.530.000

SSTQ

9748

9

VINAPHONE 22.230.000

SSTQ

4247

10

VIETTEL 19.630.000

SSTQ

4216

11

VINAPHONE 19.630.000

SSTQ

4254

12

MOBIFONE 18.330.000

SSTQ

3749

13

VINAPHONE 17.030.000

SSTQ

9747

14

VINAPHONE 15.730.000

SSTQ

5740

15

VINAPHONE 15.730.000

SSTQ

2514

16

VIETTEL 13.130.000

SSTQ

3129

17

VINAPHONE 12.480.000

SSTQ

3815

18

VINAPHONE 12.480.000

SSTQ

4252

19

VINAPHONE 12.480.000

SSTQ

4361

20

VINAPHONE 11.180.000

SSTQ

4362

21

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

8719

22

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

2241

23

VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

4531

24

VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

9397

25

VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

9408

26

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

3223

27

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

0470

28

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

5558

29

VINAPHONE 8.710.000

SSTQ

4539

30

VINAPHONE 8.710.000

SSTQ

4579

Sim mới cập nhật

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 975.000

SSTQ

5698

2

VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

8055

3

VINAPHONE 4.810.000

SSTQ

ts94

4

VINAPHONE 15.730.000

SSTQ

2514

5

VINAPHONE 15.730.000

SSTQ

5740

6

VINAPHONE 19.630.000

SSTQ

4254

7

MOBIFONE 1.105.000

SSTQ

3891

8

MOBIFONE 1.105.000

SSTQ

3898

9

MOBIFONE 1.105.000

SSTQ

3217

10

MOBIFONE 1.365.000

SSTQ

4928

11

MOBIFONE 1.560.000

SSTQ

4927

12

MOBIFONE 2.600.000

SSTQ

9640

13

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4937

14

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

15

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

1733

16

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

0376

17

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

18

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

19

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

20

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

21

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4931

22

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4931

23

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

24

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

25

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

26

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4932

27

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4931

28

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4931

29

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4931

30

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

4931

Sim Đẹp Giá Rẻ

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 468.000

SSTQ

9029

2

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9070

3

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9350

4

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9375

5

VINAPHONE 494.000

SSTQ

6306

6

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9775

7

VINAPHONE 494.000

SSTQ

8686

8

VINAPHONE 494.000

SSTQ

8243

9

VINAPHONE 494.000

SSTQ

1943

10

VINAPHONE 494.000

SSTQ

8409

11

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5405

12

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5215

13

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5587

14

VINAPHONE 494.000

SSTQ

3401

15

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5881

16

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5789

17

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5430

18

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5601

19

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7028

20

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7202

21

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7839

22

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7579

23

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9374

24

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9574

25

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9249

26

VINAPHONE 494.000

SSTQ

5193

27

VINAPHONE 494.000

SSTQ

8578

28

VINAPHONE 494.000

SSTQ

6816

29

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9474

30

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9890

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

01638449900 Họ Tên: Lê Mạnh Chương 17:00:47 08/06/2018
01298255555 Họ Tên: Nguyen Tran Manh Tri 12:22:29 06/06/2018
01661663838 Họ Tên: cuong 16:40:32 31/05/2018
0908071993 Họ Tên: Phạm mĩ linh 22:51:40 29/05/2018
01293455899 Họ Tên: Nguyễn Văn Diễn 18:00:28 29/05/2018
01227777677 Họ Tên: Lương Chí Cường 14:05:39 29/05/2018

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955