Sim Ngày Sinh

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 4.030.000

SSTQ

1010

2

VINAPHONE 2.730.000

SSTQ

4202

3

VINAPHONE 2.730.000

SSTQ

0772

4

VINAPHONE 2.730.000

SSTQ

2471

5

VINAPHONE 2.080.000

SSTQ

9351

6

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

1558

7

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

3G 9

8

VINAPHONE 1.430.000

SSTQ

9138

9

VINAPHONE 1.430.000

SSTQ

8783

10

VINAPHONE 1.365.000

SSTQ

2538

11

VINAPHONE 1.300.000

SSTQ

9303

12

VINAPHONE 1.300.000

SSTQ

0031

13

VINAPHONE 1.300.000

SSTQ

8721

14

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

1786

15

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

9441

16

VINAPHONE 1.170.000

SSTQ

2934

17

VINAPHONE 1.170.000

SSTQ

8599

18

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 9

19

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

8701

20

VINAPHONE 1.040.000

SSTQ

1365

21

VINAPHONE 975.000

SSTQ

7216

22

VINAPHONE 975.000

SSTQ

1517

23

VINAPHONE 975.000

SSTQ

2487

24

VINAPHONE 975.000

SSTQ

2486

25

VINAPHONE 975.000

SSTQ

0387

26

VINAPHONE 975.000

SSTQ

6249

27

VINAPHONE 975.000

SSTQ

1914

28

VINAPHONE 910.000

SSTQ

0297

29

VINAPHONE 910.000

SSTQ

1724

30

VINAPHONE 910.000

SSTQ

1248

31

VINAPHONE 910.000

SSTQ

8896

32

VINAPHONE 910.000

SSTQ

7670

33

VINAPHONE 910.000

SSTQ

1656

34

VINAPHONE 845.000

SSTQ

3413

35

VINAPHONE 845.000

SSTQ

2295

36

VINAPHONE 845.000

SSTQ

5237

37

VINAPHONE 845.000

SSTQ

8367

38

VINAPHONE 845.000

SSTQ

1164

39

VINAPHONE 845.000

SSTQ

8530

40

VINAPHONE 845.000

SSTQ

4127

41

VINAPHONE 845.000

SSTQ

1756

42

VINAPHONE 754.000

SSTQ

4806

43

VINAPHONE 728.000

SSTQ

6303

44

VINAPHONE 728.000

SSTQ

8628

45

VINAPHONE 715.000

SSTQ

6703

46

VINAPHONE 715.000

SSTQ

6180

47

VINAPHONE 715.000

SSTQ

6543

48

VINAPHONE 689.000

SSTQ

5001

49

VINAPHONE 689.000

SSTQ

6358

50

VINAPHONE 689.000

SSTQ

8311

51

VIETTEL 650.000

SSTQ

1042

52

VINAPHONE 650.000

SSTQ

7718

53

VINAPHONE 624.000

SSTQ

7456

54

VINAPHONE 585.000

SSTQ

8528

55

VINAPHONE 585.000

SSTQ

7985

56

VINAPHONE 533.000

SSTQ

1712

57

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7961

58

VINAPHONE 494.000

SSTQ

1715

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0901112233 Họ Tên: Mai Văn Hưng 16:51:48 25/01/2020
01259961410 Họ Tên: Phùng Đức Quang 21:29:51 29/12/2019
0938730888 Họ Tên: lê quang 00:00:41 10/12/2019
0917158283 Họ Tên: Hoang dinh vuong 21:37:24 20/11/2019
0984995000 Họ Tên: klñmskdfaasdf 04:55:14 12/11/2019
0932930112 Họ Tên: Nhan Quốc Dũng 20:10:42 24/09/2019

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955