Sim Ngày Sinh

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

9128

2

VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

1010

3

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

4202

4

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

2471

5

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

1558

6

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

3G 9

7

VINAPHONE 1.365.000

SSTQ

2538

8

VINAPHONE 1.300.000

SSTQ

9303

9

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

0609

10

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

8783

11

VINAPHONE 1.170.000

SSTQ

9138

12

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

1786

13

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

8599

14

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

0031

15

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

8721

16

VINAPHONE 1.040.000

SSTQ

1365

17

VIETTEL 975.000

SSTQ

9441

18

VINAPHONE 975.000

SSTQ

2934

19

VINAPHONE 975.000

SSTQ

1517

20

VINAPHONE 975.000

SSTQ

2487

21

VINAPHONE 975.000

SSTQ

2486

22

VINAPHONE 975.000

SSTQ

8701

23

VINAPHONE 975.000

SSTQ

0387

24

VINAPHONE 975.000

SSTQ

5849

25

VINAPHONE 975.000

SSTQ

6249

26

VINAPHONE 975.000

SSTQ

1914

27

VIETTEL 975.000

SSTQ

3G 9

28

VINAPHONE 910.000

SSTQ

1248

29

VINAPHONE 910.000

SSTQ

7216

30

VINAPHONE 910.000

SSTQ

8896

31

VINAPHONE 910.000

SSTQ

1656

32

VINAPHONE 845.000

SSTQ

0297

33

VINAPHONE 845.000

SSTQ

3413

34

VINAPHONE 845.000

SSTQ

2295

35

VINAPHONE 845.000

SSTQ

5237

36

VINAPHONE 845.000

SSTQ

8367

37

VINAPHONE 845.000

SSTQ

7670

38

VINAPHONE 845.000

SSTQ

1164

39

VINAPHONE 845.000

SSTQ

8530

40

VINAPHONE 845.000

SSTQ

4127

41

VINAPHONE 845.000

SSTQ

1756

42

VINAPHONE 754.000

SSTQ

4806

43

VINAPHONE 754.000

SSTQ

1329

44

VINAPHONE 689.000

SSTQ

5001

45

VINAPHONE 689.000

SSTQ

6703

46

VINAPHONE 689.000

SSTQ

6180

47

VINAPHONE 689.000

SSTQ

6543

48

VINAPHONE 689.000

SSTQ

6358

49

VINAPHONE 689.000

SSTQ

8311

50

VINAPHONE 689.000

SSTQ

6303

51

VINAPHONE 689.000

SSTQ

8628

52

VIETTEL 624.000

SSTQ

1042

53

VINAPHONE 624.000

SSTQ

7456

54

VINAPHONE 624.000

SSTQ

7718

55

VINAPHONE 559.000

SSTQ

8528

56

VINAPHONE 559.000

SSTQ

6787

57

VINAPHONE 559.000

SSTQ

7985

58

VINAPHONE 533.000

SSTQ

1712

59

VINAPHONE 494.000

SSTQ

4288

60

VINAPHONE 494.000

SSTQ

3736

61

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7961

62

VINAPHONE 494.000

SSTQ

1715

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0966661990 Họ Tên: Nguyễn xuân trung 11:02:53 03/01/2019
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:26 15/12/2018
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:08 15/12/2018
0917408789 Họ Tên: lưu văn hoàng 13:37:50 09/11/2018
0976147247 Họ Tên: Lộc 22:24:46 06/11/2018
0912139999 Họ Tên: Trần Hoàng Vũ 10:48:07 09/10/2018

Khuyến Mãi



LH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955