Sim Ngày Sinh

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 4.030.000

SSTQ

1010

2

VINAPHONE 2.730.000

SSTQ

4202

3

VINAPHONE 2.730.000

SSTQ

0772

4

VINAPHONE 2.730.000

SSTQ

2471

5

VINAPHONE 2.080.000

SSTQ

9351

6

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

1558

7

VIETTEL 1.820.000

SSTQ

3G 9

8

VINAPHONE 1.430.000

SSTQ

9138

9

VINAPHONE 1.430.000

SSTQ

8783

10

VINAPHONE 1.365.000

SSTQ

2538

11

VINAPHONE 1.300.000

SSTQ

9303

12

VINAPHONE 1.300.000

SSTQ

0031

13

VINAPHONE 1.300.000

SSTQ

8721

14

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

1786

15

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

9441

16

VINAPHONE 1.170.000

SSTQ

2934

17

VINAPHONE 1.170.000

SSTQ

8599

18

VIETTEL 1.170.000

SSTQ

3G 9

19

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

8701

20

VINAPHONE 1.040.000

SSTQ

1365

21

VINAPHONE 975.000

SSTQ

7216

22

VINAPHONE 975.000

SSTQ

1517

23

VINAPHONE 975.000

SSTQ

2487

24

VINAPHONE 975.000

SSTQ

2486

25

VINAPHONE 975.000

SSTQ

0387

26

VINAPHONE 975.000

SSTQ

5849

27

VINAPHONE 975.000

SSTQ

6249

28

VINAPHONE 975.000

SSTQ

1914

29

VINAPHONE 910.000

SSTQ

0297

30

VINAPHONE 910.000

SSTQ

1724

31

VINAPHONE 910.000

SSTQ

1248

32

VINAPHONE 910.000

SSTQ

8896

33

VINAPHONE 910.000

SSTQ

7670

34

VINAPHONE 910.000

SSTQ

1656

35

VINAPHONE 845.000

SSTQ

3413

36

VINAPHONE 845.000

SSTQ

2295

37

VINAPHONE 845.000

SSTQ

5237

38

VINAPHONE 845.000

SSTQ

8367

39

VINAPHONE 845.000

SSTQ

1164

40

VINAPHONE 845.000

SSTQ

8530

41

VINAPHONE 845.000

SSTQ

4127

42

VINAPHONE 845.000

SSTQ

1756

43

VINAPHONE 754.000

SSTQ

4806

44

VINAPHONE 728.000

SSTQ

6303

45

VINAPHONE 728.000

SSTQ

8628

46

VINAPHONE 715.000

SSTQ

6703

47

VINAPHONE 715.000

SSTQ

6180

48

VINAPHONE 715.000

SSTQ

6543

49

VINAPHONE 689.000

SSTQ

5001

50

VINAPHONE 689.000

SSTQ

6358

51

VINAPHONE 689.000

SSTQ

8311

52

VIETTEL 650.000

SSTQ

1042

53

VINAPHONE 650.000

SSTQ

7718

54

VINAPHONE 624.000

SSTQ

7456

55

VINAPHONE 585.000

SSTQ

8528

56

VINAPHONE 585.000

SSTQ

7985

57

VINAPHONE 533.000

SSTQ

1712

58

VINAPHONE 494.000

SSTQ

7961

59

VINAPHONE 494.000

SSTQ

1715

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0941666611 Họ Tên: Nguyễn Kiều My 19:43:13 24/04/2019
0941666611 Họ Tên: Nguyễn Kiều My 19:43:07 24/04/2019
0949084888 Họ Tên: Ngô khánh hỷ 19:40:51 24/04/2019
0949084888 Họ Tên: Ngô khánh hỷ 19:40:48 24/04/2019
0949084888 Họ Tên: Xuân Nga Huy 19:31:19 24/04/2019
0949084888 Họ Tên: Xuân Nga Huy 19:31:12 24/04/2019

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955