Sim Tam Hoa

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

MOBIFONE 28.730.000

SSTQ

2495

2

MOBIFONE 18.330.000

SSTQ

3749

3

VIETTEL 19.630.000

SSTQ

4216

4

VIETTEL 13.130.000

SSTQ

3129

5

VINAPHONE 10.530.000

SSTQ

2241

6

VIETTEL 7.930.000

SSTQ

4217

7

VIETTEL 6.110.000

SSTQ

3143

8

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

5558

9

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

3779

10

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

4226

11

VIETTEL 4.810.000

SSTQ

8091

12

VIETTEL 4.810.000

SSTQ

ts94

13

VIETTEL 4.810.000

SSTQ

ts94

14

VIETTEL 4.160.000

SSTQ

ts94

15

VIETTEL 4.160.000

SSTQ

3G 6

16

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

17

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

18

VINAPHONE 5.460.000

SSTQ

dk 3

19

VIETTEL 4.810.000

SSTQ

4212

20

VINAPHONE 4.420.000

SSTQ

9994

21

MOBIFONE 3.120.000

SSTQ

9645

22

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

0376

23

MOBIFONE 2.860.000

SSTQ

1733

24

MOBIFONE 2.600.000

SSTQ

9640

25

VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

4245

26

VINAPHONE 4.160.000

SSTQ

9606

27

VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

5599

28

VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

ts94

29

VINAPHONE 2.860.000

SSTQ

ts94

30

VINAPHONE 2.860.000

SSTQ

4147

31

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

32

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

33

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

34

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

35

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

36

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

37

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

38

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

39

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

40

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

41

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

42

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

43

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

44

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

45

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

46

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

47

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

48

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

49

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

50

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

51

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

52

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

ts94

53

VINAPHONE 2.600.000

SSTQ

0470

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0966661990 Họ Tên: Nguyễn xuân trung 11:02:53 03/01/2019
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:26 15/12/2018
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:08 15/12/2018
0917408789 Họ Tên: lưu văn hoàng 13:37:50 09/11/2018
0976147247 Họ Tên: Lộc 22:24:46 06/11/2018
0912139999 Họ Tên: Trần Hoàng Vũ 10:48:07 09/10/2018

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955