Sim Sim giá 5 - 10 triệu

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

../VIETTEL 5.330.000

SSTQ

8091

2

../VIETTEL 5.330.000

SSTQ

4212

3

../VINAPHONE 5.330.000

SSTQ

8857

4

../VINAPHONE 5.330.000

SSTQ

6797

5

../VINAPHONE 5.330.000

SSTQ

9994

6

../VINAPHONE 5.460.000

SSTQ

1346

7

../VINAPHONE 5.460.000

SSTQ

1619

8

../VINAPHONE 5.460.000

SSTQ

1615

9

../VINAPHONE 5.460.000

SSTQ

7501

10

../VIETTEL 5.460.000

SSTQ

272

11

../VINAPHONE 5.980.000

SSTQ

7229

12

../VINAPHONE 5.980.000

SSTQ

6893

13

../VINAPHONE 5.980.000

SSTQ

0863

14

../VINAPHONE 5.980.000

SSTQ

8284

15

../VINAPHONE 6.630.000

SSTQ

0454

16

../VINAPHONE 6.630.000

SSTQ

2605

17

../VINAPHONE 6.630.000

SSTQ

7926

18

../VINAPHONE 6.630.000

SSTQ

4240

19

../VINAPHONE 6.630.000

SSTQ

5837

20

../VINAPHONE 6.630.000

SSTQ

4182

21

../VINAPHONE 6.630.000

SSTQ

6797

22

../VINAPHONE 6.630.000

SSTQ

7102

23

../VINAPHONE 6.630.000

SSTQ

4230

24

../VIETTEL 6.630.000

SSTQ

3143

25

../VIETTEL 6.630.000

SSTQ

272

26

../VINAPHONE 7.280.000

SSTQ

1295

27

../VINAPHONE 7.280.000

SSTQ

2478

28

../VINAPHONE 7.280.000

SSTQ

5939

29

../VINAPHONE 7.930.000

SSTQ

4231

30

../VINAPHONE 7.930.000

SSTQ

4228

31

../VINAPHONE 7.930.000

SSTQ

5276

32

../VINAPHONE 7.930.000

SSTQ

2604

33

../VINAPHONE 8.580.000

SSTQ

0034

34

../VINAPHONE 8.710.000

SSTQ

4539

35

../VINAPHONE 8.970.000

SSTQ

3499

36

../VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

9126

37

../VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

3779

38

../VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

3223

39

../VIETTEL 9.230.000

SSTQ

4217

40

../VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

0053

41

../VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

9397

42

../VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

9408

43

../VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

4226

44

../VINAPHONE 9.880.000

SSTQ

4245

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0901112233 Họ Tên: Mai Văn Hưng 16:51:48 25/01/2020
01259961410 Họ Tên: Phùng Đức Quang 21:29:51 29/12/2019
0938730888 Họ Tên: lê quang 00:00:41 10/12/2019
0917158283 Họ Tên: Hoang dinh vuong 21:37:24 20/11/2019
0984995000 Họ Tên: klñmskdfaasdf 04:55:14 12/11/2019
0932930112 Họ Tên: Nhan Quốc Dũng 20:10:42 24/09/2019

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955