Sim Sim giá 3 - 5 triệu

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

9728

2

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

0807

3

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

7257

4

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

lien

5

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

3264

6

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

7498

7

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

8055

8

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

6432

9

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

6887

10

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

lien

11

../MOBIFONE 3.120.000

SSTQ

4932

12

../MOBIFONE 3.120.000

SSTQ

4932

13

../MOBIFONE 3.120.000

SSTQ

4932

14

../MOBIFONE 3.120.000

SSTQ

9645

15

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

ts94

16

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

0387

17

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

3945

18

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

3422

19

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

lien

20

../VINAPHONE 3.120.000

SSTQ

1666

21

../VIETTEL 3.120.000

SSTQ

3G 1

22

../VINAPHONE 3.250.000

SSTQ

3815

23

../VINAPHONE 3.250.000

SSTQ

1880

24

../VINAPHONE 3.250.000

SSTQ

1760

25

../VINAPHONE 3.250.000

SSTQ

0949

26

../VINAPHONE 3.250.000

SSTQ

5916

27

../VINAPHONE 3.250.000

SSTQ

7840

28

../MOBIFONE 3.250.000

SSTQ

4931

29

../VINAPHONE 3.250.000

SSTQ

2605

30

../VIETTEL 3.380.000

SSTQ

CK1

31

../VINAPHONE 3.380.000

SSTQ

2320

32

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

ts94

33

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

3007

34

../MOBIFONE 3.510.000

SSTQ

4929

35

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

7414

36

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

3475

37

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

1249

38

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

5599

39

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

2665

40

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

3874

41

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

9128

42

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

8880

43

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

7037

44

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

45

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

0770

46

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

47

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

5728

48

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

3681

49

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

5721

50

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

9327

51

../VIETTEL 3.510.000

SSTQ

4098

52

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

8410

53

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

7367

54

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

ts94

55

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

7894

56

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

7895

57

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

58

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

59

../MOBIFONE 3.510.000

SSTQ

4932

60

../MOBIFONE 3.510.000

SSTQ

4932

61

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

62

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

63

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

7897

64

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

7750

65

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

0943

66

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

67

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

8561

68

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

0006

69

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

70

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

71

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

1010

72

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

0838

73

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

8896

74

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

3890

75

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

8973

76

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

8556

77

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

8202

78

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

2221

79

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

80

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

81

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

82

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

6245

83

../VIETTEL 3.510.000

SSTQ

4G 7

84

../VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

lien

85

../VINAPHONE 3.640.000

SSTQ

lien

86

../VINAPHONE 3.770.000

SSTQ

3443

87

../VINAPHONE 3.770.000

SSTQ

7285

88

../MOBIFONE 3.770.000

SSTQ

4928

89

../VINAPHONE 3.900.000

SSTQ

ts94

90

../VINAPHONE 3.900.000

SSTQ

3089

91

../VIETTEL 3.900.000

SSTQ

5896

92

../VINAPHONE 3.900.000

SSTQ

9411

93

../VINAPHONE 3.900.000

SSTQ

0936

94

../VINAPHONE 3.900.000

SSTQ

0935

95

../VINAPHONE 3.900.000

SSTQ

0937

96

../VINAPHONE 3.900.000

SSTQ

0933

97

../VINAPHONE 3.900.000

SSTQ

6465

98

../VINAPHONE 3.900.000

SSTQ

lien

99

../VINAPHONE 4.030.000

SSTQ

0932

100

../VINAPHONE 4.160.000

SSTQ

7898

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0966661990 Họ Tên: Nguyễn xuân trung 11:02:53 03/01/2019
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:26 15/12/2018
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:08 15/12/2018
0917408789 Họ Tên: lưu văn hoàng 13:37:50 09/11/2018
0976147247 Họ Tên: Lộc 22:24:46 06/11/2018
0912139999 Họ Tên: Trần Hoàng Vũ 10:48:07 09/10/2018

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955