List sim: 0913* giá từ 0 đến 100000000000

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 9.230.000

SSTQ

0053

2

VINAPHONE 4.810.000

SSTQ

9513

3

VINAPHONE 4.680.000

SSTQ

7115

4

VINAPHONE 4.680.000

SSTQ

8965

5

VINAPHONE 4.680.000

SSTQ

8489

6

VINAPHONE 4.680.000

SSTQ

8770

7

VINAPHONE 4.680.000

SSTQ

1765

8

VINAPHONE 4.290.000

SSTQ

0547

9

VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

271

10

VINAPHONE 3.380.000

SSTQ

3297

11

VINAPHONE 2.730.000

SSTQ

3126

12

VINAPHONE 2.210.000

SSTQ

1292

13

VINAPHONE 2.210.000

SSTQ

3299

14

VINAPHONE 2.080.000

SSTQ

0707

15

VINAPHONE 2.080.000

SSTQ

5395

16

VINAPHONE 2.080.000

SSTQ

0732

17

VINAPHONE 2.080.000

SSTQ

0742

18

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

2754

19

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

2136

20

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

0844

21

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

4191

22

VINAPHONE 1.820.000

SSTQ

0642

23

VINAPHONE 1.690.000

SSTQ

8884

24

VINAPHONE 1.560.000

SSTQ

2327

25

VINAPHONE 1.560.000

SSTQ

0813

26

VINAPHONE 1.430.000

SSTQ

6046

27

VINAPHONE 1.365.000

SSTQ

0689

28

VINAPHONE 1.365.000

SSTQ

1977

29

VINAPHONE 1.300.000

SSTQ

8884

30

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

1353

31

VINAPHONE 1.170.000

SSTQ

4518

32

VINAPHONE 1.170.000

SSTQ

7386

33

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

0776

34

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

5326

35

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

4897

36

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

1436

37

VINAPHONE 1.040.000

SSTQ

7220

38

VINAPHONE 975.000

SSTQ

0766

39

VINAPHONE 975.000

SSTQ

8917

40

VINAPHONE 975.000

SSTQ

9602

41

VINAPHONE 975.000

SSTQ

1318

42

VINAPHONE 975.000

SSTQ

9893

43

VINAPHONE 975.000

SSTQ

5369

44

VINAPHONE 975.000

SSTQ

1356

45

VINAPHONE 910.000

SSTQ

0724

46

VINAPHONE 845.000

SSTQ

9825

47

VINAPHONE 689.000

SSTQ

0608

48

VINAPHONE 650.000

SSTQ

1316

49

VINAPHONE 520.000

SSTQ

9890

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

01259961410 Họ Tên: Phùng Đức Quang 21:29:51 29/12/2019
0938730888 Họ Tên: lê quang 00:00:41 10/12/2019
0917158283 Họ Tên: Hoang dinh vuong 21:37:24 20/11/2019
0984995000 Họ Tên: klñmskdfaasdf 04:55:14 12/11/2019
0932930112 Họ Tên: Nhan Quốc Dũng 20:10:42 24/09/2019
0989893555 Họ Tên: Lại thị hồng 22:06:36 12/09/2019

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955