List sim: 0913* giá từ 0 đến 100000000000

STT Số Sim Mạng Giá Sim Kho

1

VINAPHONE 4.810.000

SSTQ

9513

2

VINAPHONE 4.160.000

SSTQ

7115

3

VINAPHONE 4.160.000

SSTQ

8965

4

VINAPHONE 4.160.000

SSTQ

0547

5

VINAPHONE 4.160.000

SSTQ

8770

6

VINAPHONE 4.160.000

SSTQ

1765

7

VINAPHONE 3.510.000

SSTQ

ts94

8

VINAPHONE 2.860.000

SSTQ

3297

9

VINAPHONE 2.470.000

SSTQ

3126

10

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

2754

11

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

2136

12

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

0844

13

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

4191

14

VINAPHONE 1.950.000

SSTQ

3299

15

VINAPHONE 1.820.000

SSTQ

0732

16

VINAPHONE 1.560.000

SSTQ

0742

17

VINAPHONE 1.560.000

SSTQ

1292

18

VINAPHONE 1.365.000

SSTQ

0642

19

VINAPHONE 1.365.000

SSTQ

0707

20

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

0689

21

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

1977

22

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

0609

23

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

0807

24

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

0813

25

VINAPHONE 1.235.000

SSTQ

2327

26

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

4897

27

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

1353

28

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

5326

29

VINAPHONE 1.105.000

SSTQ

6046

30

VINAPHONE 975.000

SSTQ

0766

31

VINAPHONE 975.000

SSTQ

7220

32

VINAPHONE 975.000

SSTQ

1318

33

VINAPHONE 975.000

SSTQ

9893

34

VINAPHONE 975.000

SSTQ

9602

35

VINAPHONE 845.000

SSTQ

1436

36

VINAPHONE 845.000

SSTQ

0724

37

VINAPHONE 845.000

SSTQ

4505

38

VINAPHONE 845.000

SSTQ

9825

39

VINAPHONE 845.000

SSTQ

0776

40

VINAPHONE 845.000

SSTQ

1356

41

VINAPHONE 754.000

SSTQ

8917

42

VINAPHONE 689.000

SSTQ

0608

43

VINAPHONE 559.000

SSTQ

1271

44

VINAPHONE 533.000

SSTQ

1316

45

VINAPHONE 494.000

SSTQ

9890

Mr.Toàn:
Hotline: 0917 000 444
Mrs Cẩm Tú:
Hotline: 0944 000 444

Đơn Đặt Hàng

0966661990 Họ Tên: Nguyễn xuân trung 11:02:53 03/01/2019
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:26 15/12/2018
0987852383 Họ Tên: Bùi Quý Cường 20:51:08 15/12/2018
0917408789 Họ Tên: lưu văn hoàng 13:37:50 09/11/2018
0976147247 Họ Tên: Lộc 22:24:46 06/11/2018
0912139999 Họ Tên: Trần Hoàng Vũ 10:48:07 09/10/2018

Khuyến MãiLH: 0917000444
============
0942.882.898
0943.424.889
0943.773.669
0943.775.898
0945.655.338
0945.433.969
0945.799.778
0944.991.577
0944.616.577
0944.600.766
0944.494.755
0944.544.877
0944.433.966
0946.112.909
0946.099.848
0945.996.787
0946.27.38.78
0946.5678.61
0946.37.47.86
0946.446.077
0946.809.810
0946.771.755
0947.122.337
0947.123.442
0947.877.696
0947.889.556
0948.1000.20
094.777.2334
09.47774.966
0947.776.393
0947.778.066
094.777.88.40
0947.779.006
0947.779.030
0947.5678.32
0947.388.337
0947.456.997
0947.466.448
0947.345.386
0944.363.077
09.4441.3031
0944.477.434
0944.332.887
0.944.332.944
0944.334.737
0944.344.116
0944.339.515
0944.339.131
094.4242.338
0944.266.202
0944.227.633
0944.660.118
0944.566.448
0944.557.505
0944.676.118
0944.67.67.83
0944.686.225
0944.667.244
0944.667.311
0944.663.755
0944.664.336
0944.665.911
0944.789.003
0944.722.486
0944.955.616
0944.998.177
0944.819.820
0944.822.486
0944.889.447
0944.929.445
0944.93.33.03
094.5050.445
0945.122.088
0945.209.210
0945.388.344
0945.939.227
0945.479.480
0945.419.420
0945.65.67.63
0949.665.955